[zaloguj się]

[PA int

Tekst nie oznacza å.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu w innym znaczeniu.

Naśladuje głos uderzenia w bęben: Pa ta ra, ta pa, pa, pa” – bębny bębnią buczno StryjPocząt 483.]

KW