[zaloguj się]

PABULUM (2) sb n indecl

a jasne.

stp, Cn, Linde brak.

Pożywienie; przen: paliwo [pabulumpotrawa, ... pokarm, pica BartBydg; – bydlęca pica, pastwa, karmia, jako jest trawa, siano, słoma, sieczka Mącz 272a; – pica, pastwa Calep; pasza, pastwa, bydlęca strawa na polu; strawa bydlęcapabulum Cn] (2): A ogień iáko być może przez pábulum ſwoiégo? álbo znáczniéy mówiąc/ przez ónéy máteryéy/ któréyby ſye iąć miał? Oczko 6.

pabulum czego (1): Siárká/ ogniów podźiemnych/ pabulum. Oczko [43].

LWil