[zaloguj się]

1. [PACH sb m

Fleksja

N sg påch.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w.

Znaczenia
Woń, zapach; odor, odoramen, odoratus, olfactus, olor Cn: Zaden pach wdźięcżny/ żadna roſkoſz nie ieſt miłá. ProtKonterfet A4 (Linde).]

KW