[zaloguj się]

2. [PACH sb m

Fleksja

G sg p(a)chu.

stp, Cn, Linde brak.

Pak, rodzaj smoły służącej do uszczelniania: klodzie pachu do smarowanÿa Fragdÿ [!] fl. 2 g. 20 RejestrBudGal 66, 58.]

KW