[zaloguj się]

[PACHOŁCZNY ai

Fleksja

N sg pachołczny.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odpachołek” ‘sługaotoczony przez pachołków, któremu towarzyszą pachołkowie: páchołczny/ Stipatus satellitibus, magnum habens famulitium. Volck Qqq.

Cf PACHOLCZY, PACHOLĘCY]

LWil