[zaloguj się]

PACHOLĘCY (3) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
m Gpacholęc(e)go f G
A Apacholęcą
I Ipacholęcą

sg m G pacholęc(e)go (1).f A pacholęcą (1).I pacholęcą (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odpacholę”; odnosi się do pacholęcia jako wykonawcy czynności (3): ále [leciwy dworzanin] záſzedſzy w miłość/ miłował by ſnadź tákim kſtałtem/ z iákiego [...] by owſzem wielką chwałę odnioſł [...]. á ták y páná by przedſię nie omieſzkał/ áni zápomniał náucżáć/ y pácholęcego by poſmiechu vſzedł. GórnDworz Kk8.
a. Od znacz. ‘młody służący (2): kazał ſobie v ſtołu I.M. kſiędzá Biſkupá drugiego winá nálać/ [...] przynieſiono mu tegoż záś: [...] y powiedziáło mu pácholę/ iż ine ieſt/ [...] pocżął ono wino dziwnie chwalić/ [...] ták było dobrze vſiádło ono fáłſzywe mnimánie/ zá pácholęczą powieſcią. GórnDworz N2.
α. W funkcji rzeczownika: »pacholęca« = funkcja sługi (1):
Zwrot: »pacholęcą służyć« (1): TEn kiedy ſie rozgniewał s ſwoich ná iednego/ Kazał przed ſię záwołáć záraz ſyná iego/ Ktory mu pácholęcą ſłużył iák Krolowi PaprPan Hh2v.

Cf PACHOLCZY, [PACHOŁCZNY]

LWil