[zaloguj się]

[PACHOLICZNO av

a jasne; oba o prawdopodobnie jasne (tak w pacholę oraz -o).

stp, Cn, Linde brak.

Mając wielu pachołków, w towarzystwie wielu pachołków, tj. sług, giermków:

W połączeniu szeregowym: nie ſtánie tám [na sądzie bożym] nikt ſzátno/ ſzumno/ áni pácholicżno BrantKaz B3.

Cf [PACHOLCZNO], [PACHOLNO]]

LWil