[zaloguj się]

[PACHOLNO av

a oraz oba o prawdopodobnie jasne (tak w pacholę oraz -o).

stp, Cn, Linde brak.

Mając wielu pachołków, w towarzystwie wielu pachołków, tj. sług, giermków:
Szereg: »konno i pacholno«: a chocia kmiotków ubywa, przecie konno i pacholno, zatym długi i trudności PismaPolit 484.

Cf [PACHOLCZNO], [PACHOLICZNO]]

KW