[zaloguj się]

[PACHOLCZNO av

a jasne; oba o prawdopodobnie jasne (tak w pacholczę oraz -o).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Mając wielu pachołków, w towarzystwie wielu pachołków, tj. sług, giermków; magno comitatu puerorum Cn: Pácholcżno [...] egregium [...] famulitÿ [...] apparatum et ſplendorem. StatorGramm F5.

Cf NIEPACHOLCZNO, [PACHOLNO]]

KW