[zaloguj się]

PACIERZOWY (1) ai

a pochylone; e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w pacierz- oraz -owy).

Fleksja
sg
m Lpåcierzowym
pl
N subst påcierzow(e)
D påcierzowym
L påcierzowych

sg m L påcierzowym.[pl N subst påcierzow(e).D påcierzowym.L påcierzowych.]

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde także XVIII w. w innym znaczeniu.

Przymiotnik odpacierz:
1. Od znacz. ‘modlitwa Pańska’; będący częścią pacierza: Co iżeſmy rozbieráli [...] ná tey Páńſkiey Modlitwy to ieſt Paćierzowym pocżątku/ [...] tedy z támtąd Plebani ty rzecży niech biorą KuczbKat 415; [thák właſnie brzmią w ſobie ſłowá Paćierzowe HerbNauka e4v (Linde); Ty słowá/ Iáko w niebie ták y ná źiemi/ mogą być przydáne trzem Paćierzowym Prośbam. KuczbKat 382 marg].
2. [Od znacz. ‘koralik’; znajdujący się w koraliku: Cżyńże gałecżki/ á przepychay dźiorki w nich/ śrebrnymi różyczkámi/ ktoreby w dziorkách paćierzowych zoſtawáły SienHerb 563.]

Synonim: 2. koralowy.

Cf PACIORKOWY

LWil