[zaloguj się]

[PADOŁOWY ai

Fleksja

G sg f pådołow(e)j.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Leżący w dolinie:

W przeciwstawieniu: »gorny ... padołowy«: O ſpráwiániu roley gorney jteż padołowey. Cresc 1571 97.

Cf [PADOLISTY], PADOLNY]

KW