[zaloguj się]

PAJĄCZEK (5) sb m

a oraz e jasne.

Fleksja
sg pl
N pajączek
A pajączka
I pajączki

sg N pajączek (3).A pajączka (1).pl I pajączki (1).

stp brak, stp nazw os notuje, Cn s.v. pająk, Linde bez cytatu.

1. Dem. odpająk” ‘araneus; phalangium Murm, BartBydg, Cn; araneola Mącz, Cn; araneolus, phalangius Cn (4): Phalangium genus parvi aranei. eyn kleyn ſpynne. Máły páyączek. Murm 100; BartBydg 113; Mącz 13d; [Stellio Klein ſprenckliche Erdſpinne Ziemny páiącżek. ArtNom E3v].

W porównaniu (1): gdy ty cżłowyeká tu zá yego złośći/ Pocżnyeſz karáć [...]/ Zniſſcżyſz wnet yáko páyącżká moc y duſſę yego LubPs L.

2. Ażurowy, promienisty motyw zdobniczy, przypominający kształtem pająka na pajęczynie (1): Rekawi [szaty] rzezane z zlotich niczi s paiączki wiązanemy WyprKr 60v.

ZCh, (JZ)