[zaloguj się]

PAKLEPNY (1) ai

Fleksja

N sg m paklepny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Przymiotnik odpaklepi: Stupeus, Zgrzebny/ páklepny. Mącz 423d; [Volck 631, Qqq].

Synonim: zgrzebny.

ZCh, (JZ)