[zaloguj się]

[PAKLI pt

a jasne.

stp w innym znaczeniu, Cn brak, Linde XVI w.

Prawdopodobnie wyraża możliwość: być może, jeśli: Zdáłomi ſie tym piſánim porádowáć ſie ſſczeſćiu wáſſemu/ pákli też/ y wam ſie tego co przimieſſáło ErazmJęzyk A3 (Linde).

Cf PAKLIBY]

FP