[zaloguj się]

PAKLIBY (2) cn

a jasne.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. s.v. pak (jeden z niżej notowanych przykładów).

Wprowadza zdanie warunkowe z odcieniem przeciwstawno-nawiązującym: gdyby zaś (2):

Połączenie: »pakliby ... tedy« (2): A páklibych odſtąpił od niego/ [...] tedym tego pewnie iſt/ iż y on mnie odſtąpi RejPos 72, 107.

ZCh, (JZ)