[zaloguj się]

1. PASAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

fut 3 sg m będzie sie pasåł.

stp, Cn, Linde brak.

Iter. odpaść sięw znaczeniu podstawowym; prawdopodobnie z neutralizacją funkcji iteratywnej; przen [gdzie]: przywiodę záś lud Izráelſki do mieſkánia iego/ y będzie ſie páſał [pascetur] ná gorze Kármelu Leop Ier 50/19.

Formacje współrdzenne cf 3. PAŚĆ.

ZCh