[zaloguj się]

PASIONY (3) part praet pass impf

pasiony (3), [pasion].

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNpasiony fNpasiona nNpasion(e)
pl
N subst pasione

sg m N pasiony (1).[f N (praed) pasiona.]n N pasion(e) (1).pl N subst pasione (1).

stp s.v. 2. paść, Cn, Linde brak.

Trzymany na pastwisku, wypasany (2): [A iſz tam opodáł odnich iadła (marg) była paśiona abo paſła śię (–) wielka trzoda świny MurzNT Matth 8/30.]
Wyrażenie »stado (ma być) pasione« = grex pascens PolAnt (2): BudNT Matth 8/30; Stádá, bydłá, do którégo czáſu måią bydz páśioné [Iumenta indomita quam diu sub custodia tenenda JanStat 1104]. SarnStat 674.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Pastus, Páſiony/ nákarmiony. Mącz 282c.

Cf 3. PAŚĆ

ZCh