[zaloguj się]

2. [ROZPAŚĆ SIĘ vb pf

Fleksja

3 sg m praet rozpasł sie.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Utyć: Incrassatur est dilectus roſpaſſl ſze myly lud moy ⟨et⟩ recalcitravit [...] impinguatus roſthyl [...] roſſzyrzyl ſze TomZbrudzBrul Deut 32/15.

Synonimy: rozetkać się, roztuczeć, roztucznieć, roztuczyć się.

Formacje współrdzenne cf 3. PAŚĆ (Errata).]

RS