[zaloguj się]

1. PAŚĆ sb f

a jasne.

Fleksja
sg pl
N paść
I paściami
L paściåch

sg N paść.[pl I paściami.L paściåch.]

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Sidła, pułapka na zwierzęta:

W porównaniach: Iż ſtworzeniu bożemu/ przes obrazy przychodzi ná duſzy ludzkiey/ wielkie pokuſzenie: I ſą iáko páść nogam ludzi proſtych/ dla tego iż wymyſlenie Obrázow/ ieſt potzątkiem nietzyſtośći/ y wynálezienie ich/ ieſt żywota ſkáżenie KrowObr 116v; [ále iáko nye odarło ſie ſucho odmiennemu Apoſtacie/ [...] tákże też [...]. y onemu Ceryntowi Syná Bożego błuzniącemu/ kthorego łáźnia by ſzcżurká w páſciach przygniotła GilPos 205v].

[Szereg: »łapica albo paść«: ábowiem łowić myſzy łapicámi álbo páśćiámi/ [...] to poſpolići ludźie vmieią. Cresc 1571 642 (Linde).]

Synonimy: klatka, łapica, łapka, połapka, samołowka, sidło, ślak.

LWil