[zaloguj się]

PĄCZKOWIE (1) sb n

Fleksja

N sg pączkowi(e).

stp, Cn, Linde brak.

Coll. odpączek” ‘zawiązek łodygi, liścia lub kwiatu:
Wyrażenie: »puszczające się pączkowie«: Prorepentes oculi vitium, Puſzczáyące ſie pączkowie ná winnicách. Mącz 352c.

Cf PĄKOWIE

HK