[zaloguj się]

PĘCHERZYNKA (2) sb f

Fleksja

N sg pęcherzynka (2).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Dem. odpęcherzyna”; worek na pieniądze; folliculus, suffiscus Mącz (2): Folliculus [...], Skorzány mieſzeczek/ Pecherzinká. Mącz 133c, 427c.

Synonimy: mieszeczek, pytlik.

KWysz