[zaloguj się]

PĘCHERZYNA (4) sb f

pęcherzyna (3), pęcharzyna (1); pęcherzyna Murm, Mącz, SkarŻyw; pęcharzyna BartBydg.

e oraz końcowe a jasne; -arz- z tekstu nieoznaczającego pochyleń.

Fleksja
sg pl
N pęcherzyna pęcherzyny
I pęcherzynami

sg N pęcherzyna (2).pl N pęcherzyny (1).I pęcherzynami (1).

stp notuje, Cn brak, Linde także XVII w.: pacharzyna s.v. pęcherz.

1. Pęcherz moczowy (2): [Vesica, die blaſe. P. pęcherz/ pęcherżiná. Volck 707, Qqq2.]
a. Wysuszony pęcherz moczowy zwierząt, służący jako rodzaj worka; follis Mącz (2): Follis [...] Pęcherz wieprzowy álbo wołowy/ który nádimáyą á potym pęcherzyni z nich bywayą Mącz 133c.
α. Rodzaj nadmuchiwanego straszaka; przen: pogróżki (1):
Zwrot: »pęcherzynami straszyć« (1): przeſtáć onego bićia roſkazał/ á krolem mu [męczennikowi] Perſkim groził: tymi go pęcherzynámi iákoby iákie dziećię/ ſtráſząc. SkarŻyw 75.
2. Worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra; scrotum Murm, BartBydg (2): Scrotum pellis, quae testiculos continet, der huden ſeckel. Pęcherzyná. Murm 61; BartBydg 140b.

Synonimy: 1. macharzyna, miechierz; 2. moszna.

Cf PĘCHERZ

KWysz