[zaloguj się]
PIŚMIĘ  stp; Cn, Linde brak.

Cf PISANIE, PISMO