[zaloguj się]

[PITAGOREJCZYK sb m

Fleksja

I sg pitagorejczyki(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Zwolennik filozofii Pitagorasa [Pytagoreizwolennicy, uczniowie i naśladowcy nauki Pitagoresowej. Mącz 334b]: Lyliaſá tego dla tego Pitágoreycżykiem zwano/ że ſię trzymał náuki Pitágoreſá filozofa. CiceroKosz 82 marg.

Cf PITAGORYK]

JBi