[zaloguj się]

PITAGORYK (1) sb m

a jasne; teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg pl
N pitagorycy
A pitagoryka

sg A pitagoryka.[pl N pitagorycy].

stp, Cn, Linde brak.

Zwolennik filozofii Pitagorasa [Pytagoricizwolennicy, uczniowie i naśladowcy nauki Pitagoresowej. Mącz 334b]: ſtárego wieku ludzie [...] ſłucháli napominánia tych ludzi/ o ktrych rozumieli/ że ie káráć/ y ná dobrą drogę náwieść nogli [!] [...]. Iáko Epaminondas miał Lyſiam Pytágoriká/ ktorego ſłuchał: Ageſilaus Xenoponthá GórnDworz Ee6v; [Toż záſię Poſłuſzeńſtwo kiedy rządźi ięzykiem y powśćiąga go/ zowią Taciturnitatem, Pythágorycy zwáli Echemythiam, á myſmy przełożyli ná Polſkie/ Milczącośćią. RegułaKlon A3v.

Cf [PITAGOREJCZYK]

JBi