[zaloguj się]

[ROZPYTAĆ vb pf

Fleksja

part praet act rozpyt(a)wszy.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Zadać komuś wiele pytań, wypytać kogoś [kogo]: A nathych myasth alexander przykaszal Parmeivm doszyebye przygczy a rospythawszy [percunctatus] yego/ nalyaszl go bycz wynnego szmyerczi HistAl 1510 170.

Formacje współrdzenne cf PYTAĆ.]

MPi, SBu