[zaloguj się]

POCHEŁPIĆ SIĘ (1) vb pf

Fleksja

inf pochełpić się.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Pochwalić się [w czym u kogo]: Tego dla mogę ſie y ia w tym v was pochełpić, Gdym to obacżył: nie thak pożytku ſwego ſzukaiącz/ iako thego wielmi lutuiącz, Praczem ſie tey [drukowania ksiąg polskich] naprzod y przed innemi podiął. FalZiołUng V 119.

Synonimy: pochlubić się, pochwalić się.

Formacje współrdzenne cf CHEŁPIĆ SIĘ.

EW, (JDok)