[zaloguj się]

[ROZRUCHNIENIE sb n

Fleksja

G sg rozruchni(e)ni(a).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Spory, niezgody: Gdyż tu nic nie czynimy, żebyśmy jakiego rozruchnienia mieli jaki przykład wkładać, ale abyśmy temu nagłemu niebezpieczeństwu prędkie i extraordinarium remedium omyśleli. AktaSejmikPozn 1587/69.

Cf ROZRUCH]

ZCh