[zaloguj się]

PODNIESICIELKA (1) sb f

Fleksja

V sg podniesicielko.

stp, Cn, Linde brak.

Ta, która wspomaga (o Maryi) [czego]: Podnieśićielko náſzey nádzieie. Smiłuy ſie nád grzeſznymi/ bo to ná ćię należy. KrowObr 177.

Synonim: wspomożycielka.

KW, MM