[zaloguj się]

2. [PRZEBADAĆ SIĘ vb pf

Fleksja

inf przebadać się.

stp, Cn, Linde brak.

Dowiedzieć się, uzyskać informacje: Krol [...] rozeſłał ſzukáć y pytáć wſzędzie po brzegu Morſkim/ ieſliżeby gdzie nie był przedan tymi cżáſy iáki cżłowiek: ále ſię nigdziey przebádáć nie mogł. HistFort O7v.

Synonimy: doświadczyć, dowiedzieć się, nauczyć się, obaczyć, poszukać, poznać, spytać, wyśledzić, zbadać, znaleźć.

Formacje współrdzenne cf BADAĆ SIĘ.]

MN