[zaloguj się]

PRZESILENIE (1) sb n

Teksty nie oznaczają é; pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak w prze-).

Fleksja
sg
N przesileni(e)
G przesileniå

sg [N przesileni(e).]G przesileniå.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII i XIX w. s.v. przesilić się.

1. Zbyt wielki, szkodliwy dla zdrowia wysiłek fizyczny:
Wyrażenie przyimkowe: »z przesilenia«: A gdy ták barzo prácował [młodzieniec]/ Z prześilenia táko zemdlał BierEz S.
2. [astron. Najdłuższy dzień lub noc w roku, po których następują coraz krótsze:
Wyrażenie: »(letnie) przesilenie dnia« = solstitium (aestivum) Cn: żem prawie wtenczas tam [w Jeruzalem] był, gdy było letnie przesilenie dnia RadzPodróż 116; Solstitium der longſte tag im jar/ Sonnenwende Prześilenie dniá. ArtNom B.]

Cf PRZESILIĆ SIĘ

ALKa