[zaloguj się]

[PRZETACZANY part praet pass impf

przetaczany, przetaczan.

e prawdopodobnie jasne (tak w prze-); pierwsze a pochylone; -any, -åno.

Fleksja
sg
nNprzetåczåno
pl
N subst przetåczan(e)

sg n N (praed) przetåczåno.pl N subst przetåczan(e).

stp brak, Cn s.v. wino młode, Linde XVII w.

Przelewany z jednego naczynia do drugiego (o winie); diffusus Cn: Mgleyſze też wino ma być ná wioſnę przetacżano/ á mocne záſię lećie Cresc 1571 343 (Linde s.v. przetoczyć); Tego też cżáſu winá máią być przetacżáne ku długiemv chowániu Cresc 1571 691, 344.

Cf NIEPRZETACZANY, PRZETACZAĆ]

JR