[zaloguj się]

[PUSZENIE sb n

Pierwsze e jasne.

Fleksja
sg pl
N puszeniå
D puszeniu

sg D puszeniu.pl N puszeniå.

stp, Cn, Linde brak.

Wzdęcie brzucha z powodu gazów w jelitach: Korzenié [oleśnika] w wodźie wárzoné [...]/ ſtárwſzy bárzo dobrze pić [...] [przeciw] rzeżáwicy/ puſzeniu/ wzdymániu żołądká/ gryźieniu w żywoćie UrzędowHerb 211b, 3b marg.

Cf [PUSZYĆ]]

KW