[zaloguj się]

[PUSZYĆ vb impf

Fleksja

3 sg praes puszy.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) – XVIII w.

Wzdymać; bezpodmiotowo:
Fraza: »[kogo] puszy w żołądku«: Gdy kogo puſzy w żołądku/ álbo w żywoćie ma gryźienié/ weźmi Piołynku/ á Ziſeli z Apteki UrzędowHerb 3b (Linde).

Formacje współrdzenne: napuszyć, spuszyć.

Cf [PUSZENIE]]

KW