[zaloguj się]

[PUSZTA sb f

Fleksja

N pl puszty.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Step w Rumunii [w przekładzie rumuń. tekstu: pustietatipustkowie, bezludzie, odludzie’]: Trzeba tego strzec, aby łotrostwo to [tj. Kozacy] nie smogło się drugi raz y pokoy, puszty nie będą bez nich, tam nie będzie. CorfusDocum 1597 nr 199.]

KW