[zaloguj się]

PUSZLISKO (3) sb n

puszlisko (2), puślisko (1); puszlisko BielSat, BielRozm; puślisko WyprPl.

o prawdopodobnie jasne (tak w -o).

Fleksja
sg pl
A puślisko puszliska
I puśliskami

[sg A puślisko.]pl A puszliska (2).I puśliskami (1).

stp brak, Cn: puśliska, Linde XVIIXVIII w.: puślisko, poślisko.

Rzemień, którym strzemię jest przymocowane do siodła; lora stapedum Cn (3): Szle/ Puſzliſzká/ Nagłowki/ Cugle/ ták przedáwáć/ Iákoſmy vſtáwili BielSat C2 [idem] BielRozm 17; Dayćiéſz ie [strzemiona] ſám do śiodłá/ ále z puśliſkámi WyprPl B; [RachBonera 1558 68; Trzymáiąc żá [!] puſliſko ſtrzemię od lewice/ Tráfił mężnie Rycerzá/ á przećiął mu lice. PaprGniazdo 48].

KW