[zaloguj się]
PUSZYĆ SIĘ  Cn; Linde XVII w. (z Cn).