[zaloguj się]

PUSZYK (1) sb m

Fleksja
sg
N puszyk
A puszyk

sg N puszyk.[A puszyk.]

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Dem. odpusz:
1. Od znacz. ‘pióro: Pinnula, Puſzik. Mącz 300c.
2. [Od znacz. ‘pęk, wiązanka [czego]: potym [białe głowy] szły jedna za drugą ku K. J. Mci Polskiemu, a każda z nich podała pocałowawszy puszyk piękny pióra K. J. Mci Polskiemu DiarPos 217.]

KW