[zaloguj się]

[PUSZKARCZYZNA sb f

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja
sg
G puszkarczyzny
A puszkarczyznę

sg G puszkarczyzny.A puszkarczyznę.

stp, Cn, Linde brak.

Danina na utrzymanie puszkarzy: Stacyją dają jako i drudzy, i podymne, i puszkarczyznę LustrRus I 181, I 181, 183, 184.]

KW