[zaloguj się]

PUSZKARNIA (3) sb f

Pierwsze a jasne, końcowe pochylone.

Fleksja
sg pl
N puszkarniå
G puszkarni(e)j
A puszkarnie

sg N puszkarniå (1).G puszkarni(e)j (1).pl A puszkarnie (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Odlewnia dział; officina fusoris Cn (3): ácz pierwey od [...] Xiążąt Litewſkich wieczny ogień [...] był fundowány/ ná tym mieyſcu gdzie dziś puſzkárnia StryjKron 400, 400; [marchionowie] puſzkárnie, prochownie, płátnérze, fundowáné máią SarnStat 131; [StryjKron 397; StryjPocząt 235 marg].

KW