[zaloguj się]

[PUŚCINA sb f

a prawdopodobnie jasne (tak w -ina).

Fleksja
sg
N puścina
A puścinę

sg N puścina.A puścinę.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Spadek, majątek odziedziczony: quod filie in hereditatibus quod puszczina ... dicitur ... GlosyKórn II 178, 178.
a. Władza królewska odziedziczona: gdyż i wy wolelibyście byli, [...] aby była nań [króla] tak wielka puścina nie przychodziła. PismaPolit 623.

Cf 1. PUŚCIZNA]

KW