[zaloguj się]

PUTEOL (3) sb m

puteol (2), puteoł (1) Oczko (2:1).

e oraz o jasne.

Fleksja
sg pl
N puteol puteoły
L puteolu

sg N puteol (1).L puteolu (1).pl N puteoły (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Krater (3): że w źiemi [...] ſą záwárte kruſzce/ y wody/ z wiátrámi rozmáitémi: któré ogień ták trybuie y rozłączą [!]/ że iáko w vſtáwicznym kóminie/ piekąc á wárząc/ vſtáwicznie oddźiela á ku górze pobudza [...]: ſtąd Ethná/ ſtąd Cyclopum inſuły/ puteoły/ y góry inſzé wiecznym ogniem goráiącé Oczko 6, 3, [43].

LWil