[zaloguj się]

[PUTKA sb f

Fleksja

G pl putek.

stp, Cn brak, Linde XVII w. w innym znaczeniu.

Żelazne okucie na bokach okrętu i naokoło masztów, do którego przymocowane liny, by wzmocnić maszty i ich przedłużenia (duń. pütting): wzientho naprzod 50 wielkich bolczow, dziewiecz hakow czo na nich rudel ma wisiecz blacha wielka ktora ma bicz pod Rudlem od Okowanÿa wsistkich putek na ktorych ssą Mastÿ przÿwindowane RejestrBudGal 49.]

LWil