[zaloguj się]

PUTNIA (1) sb f

Fleksja

N sg putni(a).

stp, Cn, Linde brak.

Rodzaj naczynia do picia: Obba, Poculi genus – Putnia, czaſza. Calep [712]a.

LWil