[zaloguj się]

PUZAN (8) sb m

puzan (6), pusan (2); puzan RejWiz (3), GórnDworz, RejZwierc, KlonFlis; pusan Mącz (2).

a pochylone.

Fleksja
sg pl
N pusån puzåny
G puzåna
A puzåny
I puzåny
L puzånie

sg N pusån (1).G puzåna (1).L puzånie (1).pl N puzåny (4).[A puzåny.]I puzåny (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.

Instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych, składający się z dwóch długich rur blaszanych, połączonych ruchomym suwakiem; lituus Mącz; tuba diductilis a. musica a. symphoniacorum duplicata Cn (8): Bo ieſli to roſkoſzą kto ma przezwáć właſnie/ Gdy grzmi bęben zá vchem/ á koźi rog wrzaśnie/ Pomorty á puzany co wſzytki zágłuſzą RejWiz 16v; Dáley fletnicżki piſzcżą á puzany bęcżą/ Pomorty iáko chłopi gdy ſie ſwárzą ięcżą. RejWiz 25v, 64; Mącz 196a, 363c; Owa kmieć głupi/ mnimał/ áby owá cżęść puzaná/ kthora ſie/ y tám/ y ſám pomyka/ w gárło wchodziłá. GórnDworz P4v; RejZwierc 110; [RachDworZal 192/113; ArtNom K5v; GębMemor 139; Volck Xxxv].

[W porównaniu: ktorzy wiárę máiąc/ ále miłośći nie máiąc/ ſą iáko puzany/ iáko miedź ktora dźwięcży/ álbo cymbał brzmiący: Ktorzy tylko nád vmárłymi trąbią/ to ieſt/ ták mowią/ iákoby vmárli mowili WujPosN 1584 II 332 (Linde).]

a. Żartobliwe określenie muszli Trytona (1): Kto chce [żeglować bezpiecznie] [...] Niech woła chceli/ ná pomoc onego Tritoná z głośną Konchą ogromnego: Ktory w ſzerokim trąbi Oceanie/ ná ſwym Puzanie. KlonFlis B3.

LWil