[zaloguj się]

[PYCHAŁKA sb m

pychałka, pychałek a. pychałka.

Pierwsze a pochylone, końcowe jasne.

Fleksja
sg pl
N pychåłka
D pychåłk(o)m

sg N pychåłka.pl D pychåłk(o)m.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Człowiek pyszny, hardy: Fastuosus Prechtig Pychałká ArtNom N8.

W połączeniu szeregowym: [Pan Bog] ſam teſz może dać wſziſtko dobre/ ale nie dawa okrutnikom/ zuchfalcom/ pychalkom. ErazmNow 147v.

Synonim: zuchwalec.

Cf PYCHOTA]

LW