[zaloguj się]

[PYSKŁANIE SIĘ sb n

Fleksja

L sg pyskłaniu sie.

stp, Cn, Linde brak.

Brudzenie się, kalanie się; przen [czym]: Náuká o nie ſtáwiániu obrázow rytych y málowánych y nie pyſkłániu ſie nimi. GrzegŻarnObr 25.

Cf PYSKŁAĆ SIĘ]

LW