[zaloguj się]

1. PYSZKA (2) sb f

Fleksja
sg
N pyszka
G pyszki

sg N pyszka (1).G pyszki (1).

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odpycha” ‘duma, wyniosłość (2):
Wyrażenie: »szara pyszka« (2): Nic to wolność ſtráćić/ nic to vſtáwicżney prace vżywáć/ [...] kiloby nas woythy zwano/ á kilobychmy wżdy też iákiey ſzárey pyſzki s tego iáko táko záżyli RejZwierc 66v, 53.

LW