[zaloguj się]

2. [PYSZKA sb f

Fleksja

N sg pyszka.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Znaczenia
1. Kasza jęczmienna; hordeum decorticatum, ptisana Cn: Ptisana Gerſtengraupe. Ięczmienne krupy/ Pyſzka. ArtNom F2v.
2. Potrawa: Pyſzka/ Puls, pulmentum. Volck Xxxv.]

LW