[zaloguj się]

[PYSZNIEĆ vb impf

Fleksja

3 sg praes pysznieje.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Stawać się pysznym, hardzieć; arrogantem a. ferocem a. superbum fieri Cn: (did) Pan. (–) Iuż mię náwiedzáli wſſytcy [...] Telko Plebaná nie ſłycháć Niechce ſwego páná witáć Nie wiem co ſie to wtym dźieie Podobno też iuż pyſſnieie KorczRozm F4v.

Synonim: hardzieć.

Formacje współrdzenne cf PYSZNIĆ SIĘ.]

LW